Terms of Service

Algemene voorwaarden

Levering:
- Foto's worden door Fotozoet geselecteerd en bewerkt, er is geen inzage mogelijk in de RAW 
bestanden door de klant.
- Fotozoet levert nooit onbewerkte bestanden.
- bestanden worden geleverd in Jpeg tenzij anders is overeengekomen.
- De kleurweergave van het beeldscherm van Fotozoet is bepalend, het kan zijn dat de kleuren op 
een ander scherm kunnen afwijken, Fotozoet is daar niet verantwoordelijk voor.
- Fotozoet bewaard de naar u toe verstuurde bestanden voor 1 jaar vanaf de verstuur datum 
gerekend. Daarna bent u zelf verantwoordelijk voor het goed bewaren van uw foto's.

Prijzen:
- Alle genoemde prijzen zijn incl. 9 of 21% BTW (indien van toepassing).
- Prijzen zijn ondervoorbehoud van typfouten en wijzigingen.
- prijzen kunnen ten alle tijden worden gewijzigd door Fotozoet, lopend offertes blijven dan gewoon 
gelden zoals is overeengekomen.

Auteursrechten en publicatie:
- Het auteursrecht blijft ten alle tijden eigendom van Fotozoet.
- Fotozoet is vrij om de gemaakte foto’s te gebruiken als promotie en in haar portfolio van haar 
eigen website en op haar zakelijke pagina’s van sociale mediasites (Facebook, Instagram, etc) 
tenzij vooraf anders is overeengekomen.
- het is niet toegestaan geleverde foto's zelf na te bewerken en deze te publiceren. (dus ook geen 
filters op bijv. instagram.)
- Het is de wederpartij enkel toegestaan foto’s te publiceren op sociale netwerksites met een 
linkvermelding naar de website of facebook/instagram pagina van de fotograaf, tenzij anders 
overeengekomen.
- Het is de opdrachtgever niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven 
te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is 
afgegeven, Het is tevens niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder 
nadrukkelijke toestemming van de fotograaf. De klant geeft de fotograaf toestemming voor het 
gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, 
portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de 
fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken. 
Fotozoet zal geen foto’s, zonder overleg en toestemming, online plaatsen